RSS

อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

07 ก.ค.

ระบบสารสนเทส  เป็นระบบที่ช้วนเสริมประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร  ระบบสารสนเทศประกอบด้วย
1.2.1ฮาร์ดแวร์  (hardware) หมายถึง  ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
1.2.2 ซอฟต์แวร์   (softwart)  หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเพื่อให้ทำงานตามคำสั่งของผู้ใช้งาน
หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
1.เปิด.ปิดเครื่อง
2.การจัดการด้านความปลอดภัย
3.ควบคุมระบบเครือข่าย
4.ปรับปรุงระบบให้เป็นปัจจุบัน
5.จัดการโปรแกรมจัดการข้อมูลและโปรแกรมอรรถประโยชน์อื่นๆ
6.ทำงานร่วมกับอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ
7.เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
8.การจัดการหน่วยความจำ
9.กำกับการดูแลของเครื่อง
10.การจัดการโปรแกรม
11.การติดต่อผู้ใช้งาน
1.2.3ข้อมูล(data)ข้อมูลจะถูกรวบร่วมและป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านอุปกรณ์ของหน่วยรับเข้า  เช่นคีย์บอร์ด์  เมาส์  และสแกนเนอร์(scanner)
1.2.4บุคลากร(people)บุคลากรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของระบบสารสนเทศในที่นี้หมายถึงบุคลากรที่เป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ
1.2.5ขั้นตอนการปฎิบัติงาน(procedure)มีขั้นตอนการปฎิบัติงานที่เป็นลำดับขั้นชัดเจน  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่ายและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น  ขั้นตอนการทำสำเนาข้อมูลขั้นตอนการปฎิบัติเมื่อข้อมูลได้รับความเสียหาย  หรือเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆเกิดการชำรุดเสียหายขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ควรได้รับการรวบร่วมและจัดทำให้เป็นรูปเล่มของคู่มือการใช้งาน
เครดิต http://spsawitri.blogspot.com
Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กรกฎาคม 7, 2012 in บทที่ 1

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: